FSDSS-589 Kẻ theo dõi đã ép tôi nghỉ hưu khi tôi còn là thần tượng ống đồng trở thành giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi... Nếu hắn từ chối quan hệ tình dục, em trai tôi sẽ bị đuổi học.

FSDSS-589 Kẻ theo dõi đã ép tôi nghỉ hưu khi tôi còn là thần tượng ống đồng trở thành giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi... Nếu hắn từ chối quan hệ tình dục, em trai tôi sẽ bị đuổi học.

Nội dung phim

[Phụ đề tiếng Trung] FSDSS-589 Kẻ theo dõi đã ép tôi nghỉ hưu khi tôi còn là thần tượng ống đồng trở thành giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi... Nếu hắn từ chối quan hệ tình dục, em trai tôi sẽ bị đuổi học. Tóm tắt câu chuyện